Join us!

DynamiQ Voices is een nieuw koor dat bestaat uit enthousiaste zangers* die een link hebben met de LGBTQIA+ community. Wij zijn begonnen met zingen in januari 2022.

Onze repetities vinden wekelijks plaats, op de maandagavonden van 20:00 – 22:00, in een zaal centraal gelegen in Utrecht.

Het koor bestaat zowel uit mensen met wat lagere stemmen (bas, tenor), als ook de hogere stemmen (alt, mezzosopraan, sopraan). Stemgroepen zijn niet gender gebonden, maar aan wat het meest comfortabel is voor je stembereik.

Iedereen die van samen zingen houdt is welkom!

Wil je graag met ons zingen? Dan nodigen we je van harte uit het formulier achter de “Join Us” button in te vullen. Zodra er plek is nodigen we je dan uit om te komen proef-repeteren / auditie te komen doen. Uiteraard kun je ons ook een mail sturen voor meer informatie.

DynamiQ Voices is a new choir consisting of enthusiastic singers with a link to the LGBTQ+ community. We started singing in January 2022.

Our repetitions are held weekly, on Monday evenings from 20:00 – 22:00, in a central location in Utrecht.

The choir consists of people with low voices (bass or tenor) as well as people with high voices (alto, mezzosoprano and soprano). Voice groups are not bound to gender, but to what feels most comfortable for your voice range.

Everyone that loves to sing together with others is welcome!

Want to sing with us? We warmly invite you to fill in the form behind the “Join Us” button. As soon as we have space for new singers, we will invite you to come rehearse with us / audition. Of course you can also send us an email for more information.