Join us!

DynamiQ Voices is een nieuw koor dat bestaat uit enthousiaste zangers* die een link hebben met de LGBTQIA+ community. Wij zijn begonnen met zingen in januari 2022.

Onze repetities vinden wekelijks plaats, op de maandagavonden van 20:00 – 22:00, in een zaal centraal gelegen in Utrecht.

Het koor bestaat zowel uit mensen met wat lagere stemmen (bas, tenor), als ook de hogere stemmen (alt, mezzosopraan, sopraan). Stemgroepen zijn niet gender gebonden, maar aan wat het meest comfortabel is voor je stembereik.

Iedereen die van samen zingen houdt is welkom!

Auditie tijd!

Wil je graag met ons zingen? Dat is goed nieuws, want op 12 december houden wij audities. Voor aan onze bass, tenor en sopraan stemgroepen voegen we graag nieuwe stemmen toe. Aanmelden voor de audities kan hier. Uiteraard kun je ons ook een mail sturen voor meer informatie.

DynamiQ Voices is a new choir consisting of enthusiastic singers with a link to the LGBTQ+ community. We started singing in January 2022.

Our repetitions are held weekly, on Monday evenings from 20:00 – 22:00, in a central location in Utrecht.

The choir consists of people with low voices (bass or tenor) as well as people with high voices (alto, mezzosoprano and soprano). Voice groups are not bound to gender, but to what feels most comfortable for your voice range.

Everyone that loves to sing together with others is welcome!

Auditon time!

Want to sing with us? That is good to hear, because on December 12 we organise auditions. In particular our bass, tenor and soprano section would like to welcome new voices. You can sign up for the auditions here. Of course you can also send us an email for more information.