Toegankelijkheid

Taal

Om het koor ook zo veel mogelijk voor niet Nederlands sprekende mensen toegankelijk te maken is de voertaal van het koor is Engels, de communicatie en repetities zijn daarom Engelstalig. Ons repertoire bevat enkele Nederlandstalige nummers, het is bijvoorbeeld mogelijk deze nummers fonetisch mee te zingen.

Gebouw

Het koor repeteert in ZIMIHC theater Wittevrouwen. De begane grond van dit gebouw is rolstoeltoegankelijk, hierdoor zijn de repetitieruimtes en de pauze ruimte rolstoeltoegankelijk. Ook is er een gehandicaptentoilet aanwezig. Wij steven er naar om concerten op rolstoeltoegankelijke plekken te organiseren.

Language

To be accessible for non native Dutch speakers the choir use English as main language. The communication and rehearsals are therefore in English. Our repertoire includes some Dutch songs, it is possible to sing these songs phonetically.

Building

The choir rehearses in ZIMIHC theatre Wittevrouwen. The first floor of this building is
wheelchair accessible, so rehearsal rooms and the break room are wheelchair accessible. A disabled toilet is also available. We strive to organize concerts in wheelchair accessible places.